Nederlandse Maatschappij voor Projectontwikkeling van Onroerende Goederen POG B.V.
   Home      Verenigd Koninkrijk
Onze activiteiten richten zich met name op de Britse vastgoedmarkt waarbij wij de volgende werkzaamheden verrichten:

Koop/verkoop van beleggingsprojecten

Bij de voor verwerving in aanmerking komende objecten (of portefeuilles) worden een of meerdere deelnemers bijeengebracht
die participeren in het eigen vermogen. Het eigendom wordt vervolgens ondergebracht in de daartoe per geval meest geëigende
juridische en fiscale structuur, veelal een Nederlandse B.V.
In overleg met de betrokken (project) partners wordt de strategie uitgezet ten aanzien van onder andere de externe financiering
en belegging op korte of lange termijn. Het totale aankoop- c.q. verkoopproces wordt door ons verzorgd.
 
Beheer/management

Aangekochte objecten kunnen door ons beheerd worden. Met name verbetering van huurdersbestand, huurniveau’s en andere
mogelijk aan het onroerend goed toe te voegen meerwaarden, kunnen interessante rendementsverbeteringen opleveren. 
 
 Winkelbelegging Fullham Road Londen SW6
 
Projectontwikkeling
 
Door onze intensieve samenwerking met britse vastgoedexperts hebben wij een aantal zeer interessante ontwikkelingslocaties verkregen.
Door bestemmingswijziging wordt een grote meerwaarde aan de grond gegeven.
Vaak kan met weinig kapitaalsbeslag veel gedaan worden omdat we waar mogelijk werken met grondopties. Hierdoor zijn voor de korte
termijn belegger vaak zeer gunstige rendementen te behalen. Momenteel hebben wij een viertal ontwikkelingen onderhanden die openstaan
voor participatie door derden.
Projectinformatie over het project in Bridgwater kunt u hier downloaden:  Bridgwater Gateway
 
Bridgwater Gateway
                                                                                                                                                                                                      (terug)
 
 
 
P.O.G. b.v -  Eemnesserweg 69 -  3743AE -  Baarn - tel:  035-6919319 -  info@pog.nl