GEREALISEERD

Baarn, ’t Geerke 

Het plan beslaat 39 nieuwe woningen die zijn gerealiseerd op het voormalige terrein van de openbare basisschool ’t Geerke in Baarn. Iets meer dan dertig van deze woningen zijn toegewezen aan starters, jonge mensen die in Baarn wonen en voor het eerst een woning gaan kopen. Ook zijn er in het plan woningen voor senioren gerealiseerd waardoor dit plan voorziet in kwalitatief hoogwaardige woningen die goed in de omgeving passen en tevens voorziet in een maatschappelijke behoefte.

Er zijn 21 tussenwoningen, twee hoekwoningen vier seniorenwoningen en 12 patiowoningen gebouwd. De prijzen lagen tussen € 167.500,– tot € 235.000,– v.o.n.

Het woningbouwplan kenmerkt zich door de traditionele bouwstijl en fraaie vormgeving. De toewijzing van de woningen heeft in samenspraak met de Gemeente Baarn plaatsgevonden. 
Een gunstig neveneffect van het project is dat bij oplevering ongeveer 34 huurwoningen door de kopers zijn achtergelaten op de Baarnse woningmarkt.
Het concept gunstig geprijsde woningen voor lokaal gebonden kopers is zonder meer succesvol gebleken.

Apeldoorn, de Parelhoender

“Duurzame grondgebonden starterswoningen op vervuilde bodem in de stad: YES WE CAN!” (Sjors de Vries Projectleider Gemeente Apeldoorn)

Het project Parelhoender is in vele opzichten een uniek project. Het betreft een voormalig binnenstedelijk industrieterrein, ernstig vervuild, waarop 36 duurzame betaalbare, grondgebonden (starters)woningen zijn gerealiseerd (€195.000-€245.000 v.o.n.) met een alternatieve energievoorziening en waarbij bovenal de beek “de Winkeweijert” in het gebied weer de ruimte krijgt. Geen wonder, dat de woningen in het najaar van 2008 als warme broodjes over de toonbank gingen.

Het project is gebouwd op een voormalig industrieterrein, dat bijna twee decennia lag te wachten op ontwikkeling. Het probleem van de locatie was niet zozeer de ligging, maar de ernstig vervuilde bodem, wat hoge saneringskosten met zich meebracht. Projectontwikkelaar, gemeente en milieukundig adviesbureau A&G hebben gezamenlijk een innovatief saneringsplan ontwikkeld waarbij de vervuilde grond is afgegraven en vervangen door schone grond. Het saneren van de bodemverontreiniging ging hand in hand met een alternatieve energie-voorziening. De woningen hebben geen aansluiting op het aardgasnet of cv-ketels. In plaats daarvan zijn de woningen voorzien van warmtepompen. Via een eigen leidingnet ontvangen zij energie (voor verwarming en koeling) rechtstreeks van de nieuwe, gemeentelijke zuiveringsinstallatie. Dit innovatieve systeem is zeer zeldzaam in ons land bij zo’n kleinschalig bouwproject. Zeker in combinatie met starterswoningen.

Baarn, Pera

In het centrum van Baarn, achter de (rijks) monumentale villa Pera is door POG, in samenwerking met TPN Groep uit Den Bosch, een woningbouwplan ontwikkeld van in totaal 27 luxe villa’s in een rustieke omgeving met eeuwenoude bomen en sierlijke klinkerbestrating.

Een groot deel van deze woningen zijn de zogenaamde Future Proof Residences. Hier heeft men de beschikking over een vrij in te delen, zeer ruime benedenverdieping. Je kunt hierbij denken aan een indeling met woonkamer, (woon)keuken, slaapkamer en badkamer op de begane grond maar er zijn ook indelingen gerealiseerd met woonkamer, (woon)keuken en praktijk/kantoorruimte op de begane grond. Ook de eerste verdieping is vrij indeelbaar en kan b.v. drie slaapkamers en een badkamer bevatten. In de loop der jaren is de indeling altijd weer aan te passen aan de behoefte op dat moment. Ook zijn er 10 ruime stadsvilla’s in het plan opgenomen en een grote vrijstaande villa.                               

Opvallend aan de hof zijn de fraaie details zoals handgesmede hekwerken en buitenlantaarns, ornamenten in de gevels, groene erfafscheidingen, etc. Onder de woningen is een parkeergarage met bergingen gebouwd waardoor het binnenterrein van deze buitenplaats autoluw is.

Hilversum, Maria Beshof

In het centrum van Hilversum, aan de Hoge Larenseweg, is door POG in samenwerking met Bruil Ede B.V. het Maria Beshof ontwikkeld. Waar eerst Drukkerij Onkenhout 
stond, zijn 24 hofwoningen met bijbehorende privé parkeerplaatsen gerealiseerd.

De woningen passen naadloos in de laat 19e eeuwse woonomgeving. De gunstige prijsstelling (vanaf € 210.000 v.o.n.) en de charmante vormgeving hebben van de Maria Beshof een voorbeeld van stedelijk vernieuwing gemaakt. Zowel de bewoners als de omwonenden zijn trots op deze verrijking van de buurt. Inmiddels heeft Eigen Huis & Tuin opnames in de hof gemaakt en wordt het plan door vele belangstellenden bezocht.  

Amsterdam, Sociale Dienst

In opdracht van de Sociale Dienst te Amsterdam, thans Dienst Werk en Inkomen, is door ons het Regiokantoor Noord gerealiseerd, gelegen aan de Noordelijke IJ-oevers op de kop van het herontwikkelingsgebied “Noordpoort” in Amsterdam Noord.

Het gebouw beslaat ruim 5500 m2 vloeroppervlakte en is opgeleverd in 2006.

Loenen, Ludgerushof

De gemeente Loenen heeft POG, in samenwerking met Dols Projectontwikkeling, geselecteerd om op het terrein van een voormalig fotolaboratorium de herontwikkeling ter hand te nemen.

De eeuwenoude pastorie is gerestaureerd en op de vrijkomende terreinen is een hof gecreëerd, perfect passend in de sfeer van de Vechtstreek.

Er is veel aandacht voor detaillering: oude gebakken klinkers, gebakken dakpannen, zinken dakgoten en gesmede lantaarns zijn enkele voorbeelden hiervan. De landhuizen zijn voorzien van royale tuinen.

Barneveld, Hekezenlaan

In Barneveld aan de van Hekezenlaan is door ons, in samenwerking met de firma Bruil Ede B.V., een woningbouwplan van 29 vrijstaande woningen gerealiseerd. Een bijzondere omstandigheid vormde de permafrost onder de gesloopte vriespakhuizen van Harthoorn. Hierdoor moest het bouwterrein tot 6 meter diep uitgefreest worden